Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41773 4
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
  Μικτό βάρος
  1,658  κ.
  Ύψος
  26,035  εκ.
  Μήκος
  24,765  εκ.
  Καθαρό βάρος
  1,24  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,418  κ.
  Πλάτος
  20,003  εκ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN
  87 12581 41777 2
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
  Μικτό βάρος
  9,95  κ.
  Ύψος
  54,61  εκ.
  Μήκος
  62,865  εκ.
  Καθαρό βάρος
  7,44  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  2,51  κ.
  Πλάτος
  26,67  εκ.
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  EAN
  87 12581 41769 7
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ
  Βάθος
  5,7  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,33  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,31  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Πλάτος
  19,5  εκ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: