Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  2,52  κ.
  Ύψος
  24,1  εκ.
  Μήκος
  24,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  2,128  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,392  κ.
  Πλάτος
  20,6  εκ.
  EAN
  87 12581 47594 9
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  15,81  κ.
  Ύψος
  52,1  εκ.
  Μήκος
  64,8  εκ.
  Καθαρό βάρος
  12,768  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  3,042  κ.
  Πλάτος
  26,7  εκ.
  EAN
  87 12581 47593 2
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  5,5  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,584  κ.
  Ύψος
  23,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,532  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,052  κ.
  Πλάτος
  19,5  εκ.
  EAN
  87 12581 46333 5
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: