Τεχνικές προδιαγραφές

 • Δεδομένα συσκευασίας

  Ποσότητα
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99680 8
  Μικτό βάρος
  0,029  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,016  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,013  κ.
 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 12581 30024 1
  Ποσότητα
  6
  Μήκος
  140  μμ
  Πλάτος
  100  μμ
  Ύψος
  80  μμ
  Μικτό βάρος
  0,22  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,10  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,12  κ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 12581 30025 8
  Ποσότητα
  36
  Μήκος
  270  μμ
  Πλάτος
  230  μμ
  Ύψος
  150  μμ
  Μικτό βάρος
  1,49  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,59  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,90  κ.
 • Διαστάσεις

  Μήκος προϊόντος
  11,5  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  95  μμ
  Ύψος προϊόντος
  24  μμ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: