Τεχνικές προδιαγραφές

 • Δεδομένα συσκευασίας

  Ποσότητα
  1
  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 99674 7
  Μικτό βάρος
  0,024  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,014  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,010  κ.
 • Εσωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 12581 30016 6
  Ποσότητα
  6
  Μήκος
  135  χιλ.
  Πλάτος
  105  χιλ.
  Ύψος
  85  χιλ.
  Μικτό βάρος
  0,22  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,12  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,10  κ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 12581 30017 3
  Ποσότητα
  36
  Μήκος
  265  χιλ.
  Πλάτος
  230  χιλ.
  Ύψος
  150  χιλ.
  Μικτό βάρος
  1,57  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,72  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,85  κ.
 • Διαστάσεις

  Μήκος προϊόντος
  11,5  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  95  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  24  χιλ.
  Μικτό βάρος
  0,04  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,02  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: