Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Καθαρό βάρος
  1,15  κ.
 • Εξωτερική συσκευασία

  EAN/UPC/GTIN
  87 10895 96082 3
  Ποσότητα
  12
  Μικτό βάρος
  1,55  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,4  κ.
  Καθαρό βάρος
  1,15  κ.
  Μήκος
  225  χιλ.
  Πλάτος
  185  χιλ.
  Ύψος
  220  χιλ.
 • Διαστάσεις

  Μικτό βάρος
  0,1  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,02  κ.
  Καθαρό βάρος
  0,08  κ.
  Μήκος προϊόντος
  23  εκ.
  Πλάτος προϊόντος
  140  χιλ.
  Ύψος προϊόντος
  35  χιλ.

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: