Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,182  κ.
  Ύψος
  10,5  εκ.
  Μήκος
  13,3  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,072  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,11  κ.
  Πλάτος
  8,5  εκ.
  EAN
  87 12581 42108 3
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  6
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  1,302  κ.
  Ύψος
  22,9  εκ.
  Μήκος
  26,7  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,432  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,87  κ.
  Πλάτος
  14,6  εκ.
  EAN
  87 12581 42113 7
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  36
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  2,2  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,026  κ.
  Ύψος
  11,5  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,012  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,014  κ.
  Πλάτος
  9,5  εκ.
  EAN
  87 12581 42103 8
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  2
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: