Στερεοφωνικός προσαρμογέας "Y"

Στερεοφωνικός προσαρμογέας "Y"

3, 5 χιλ. (Α) - 2 RCA (Θ) SWA4552W/10 Εύρεση παρόμοιων προϊόντων

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Εσωτερική συσκευασία

    Μικτό βάρος
    0,12  κ.
    Ύψος
    10,2  εκ.
    Μήκος
    13,3  εκ.
    Καθαρό βάρος
    0,03  κ.
    Καθαρό απόβαρο
    0,09  κ.
    Πλάτος
    5,7  εκ.
    EAN
    87 12581 41909 7
    Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
    6
  • Εξωτερική συσκευασία

    Μικτό βάρος
    0,893  κ.
    Ύψος
    19,1  εκ.
    Μήκος
    22,9  εκ.
    Καθαρό βάρος
    0,18  κ.
    Καθαρό απόβαρο
    0,713  κ.
    Πλάτος
    14,6  εκ.
    EAN
    87 12581 41914 1
    Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
    36
  • Διαστάσεις συσκευασίας

    Βάθος
    1,5  εκ.
    Μικτό βάρος
    0,015  κ.
    Ύψος
    11,5  εκ.
    Καθαρό βάρος
    0,005  κ.
    Καθαρό απόβαρο
    0,01  κ.
    Πλάτος
    9,5  εκ.
    EAN
    87 12581 41904 2
    Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
    1
    Τύπος συσκευασίας
    Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: