Αξεσουάρ

Τεχνικές προδιαγραφές

  • Μέσα αποθήκευσης

    Υποστηριζόμενα φορμά
    • Δίσκοι 8 εκ.
    • CD ήχου
    • Επανεγγράψιμο CD
    • CD-ROM
    • DVD-ROM
    • DVD/R
    • DVD/RW
    • Photo CD

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: