Τεχνικές προδιαγραφές

 • Εσωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  0,740  κ.
  Ύψος
  7,9  εκ.
  Μήκος
  23,9  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,560  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,180  κ.
  Πλάτος
  18,0  εκ.
  EAN
  87 12581 41426 9
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  4
 • Εξωτερική συσκευασία

  Μικτό βάρος
  4,960  κ.
  Ύψος
  24,9  εκ.
  Μήκος
  39,1  εκ.
  Καθαρό βάρος
  3,360  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  1,600  κ.
  Πλάτος
  25,9  εκ.
  EAN
  87 12581 41427 6
  Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
  24
 • Διαστάσεις συσκευασίας

  Βάθος
  3,3  εκ.
  Μικτό βάρος
  0,160  κ.
  Ύψος
  23,6  εκ.
  Καθαρό βάρος
  0,140  κ.
  Καθαρό απόβαρο
  0,020  κ.
  Πλάτος
  9,4  εκ.
  EAN
  87 12581 41425 2
  Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
  1
  Τύπος συσκευασίας
  Μπλίστερ

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: