Επιλογή λαμπτήρα
Κερί
3 W (25 W), κάλυκας E14, ζεστό λευκό, κερί

Πρόσφατες προβολές

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν τα εξής: